U kunt zich gratis inschrijven voor het huren van een appartement in "de Woldring Locatie”. 

Na inschrijving houden wij u, via een speciale nieuwe website, op de hoogte van de voortgang van het project, de informatie over de woonruimtes, de huurprijzen etc. 

In maart / april wordt u per mail benaderd of u nog interesse heeft om te willen wonen in “de Woldring Locatie”.

Zo ja, dan nodigen wij u uit voor een intake gesprek.

Indien uw aanvraag door ons wordt gehonoreerd, betaalt u vervolgens €150,00 euro aan.

Na ontvangst van dit bedrag maken wij een huurcontract en geven wij u daarna 2 weken de tijd om dit huurcontract te ondertekenen.

Na ondertekening van het huurcontract krijgt u 2 maanden de tijd om de borg te betalen. De borg is 2 x de maand huur. 

Wanneer u met ons een huurcontract afsluit, wordt uw aanbetaling van €150,00 door ons terugbetaald. 

Indien u binnen 2 weken geen huurovereenkomst met ons afsluit, terwijl wij wel een huurcontract hebben gemaakt en aangeboden, wordt er geen €150,00 terug betaald.

Voornaam *
First name
Achternaam *
Family name
Burgerlijke staat *
Marital status
Geslacht *
Gender
Huidige adres *
Current living address
Postcode *
Postal code
Plaats *
City
Geboortedatum *
Date of birth
Beroep *
Profession
Werkzaam bij *
Working at
Wat is uw netto besteedbare inkomen (inclusief studiefinanciering) per maand? *
What is your net disposable income (including student grants) per month?
Hoeveel personen? *
How many people?
Telefoonnummer *
Phone number
E-mailadres *
Email address
Copyright ©, Woldring Verhuur. Made by LJPc.